Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Stockholm Spanska

Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana Central de Estocolmo

Olof Palmes gata 25
111 22 Stockholm

iglesiahispanacentral.adventkyrka.se

 

Pastor:
David Nunez (tjänstledig)

 

Föreståndare:
Ester Poblete
esterpobletemorales@hotmail.com

Yeynson Alarcon
yeisoned16@gmail.com