Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Stockholm Centrala

Adventkyrka

Olof Palmes gata 25
111 22 Stockholm

www.adventist.se/stockholm  

Pastor:

Berny Carlsson

Bibelarbetare

Krister Pontvik

Föreståndare

Krister Pontvik, krister.pontvik@adventist.se
Mobil: 073-957 08 59

Ardavast Reshdouni, ardo57@gmail.com
Mobil: 076-025 10 50

Per Karlsson, disgwyliad@hotmail.com
Mobil: 070-832 31 15

Mose Auyeh, mose.auyeh@gmail.com
Mobil: 070-077 40 58

André Bleker, andre.bleker@gmail.com
Mobil: 076-335 55 45

 

Internationella gruppen

Pastor:
Laura Minò (tjänstledig)

Föreståndare:

Lydia Kulaba, lydia.kulaba@gmail.com
Mobil: 073-929 00 27

Namwinga Chitempa, namwiinga.chitempa@yahoo.com 
Mobil: 079-334 02 72