Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Stockholm Centrala

Adventkyrka

Olof Palmes gata 25
111 22 Stockholm

www.adventist.se/stockholm  

Pastor:

Berny Carlsson

Föreståndare:

Aaron Castaneda 070-8911421
aaron.castaneda@gmail.com

Lydia Kulaba 073-9290027
lydia.kulaba@hotmail.com