Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Stockholm Centrala

Adventkyrka

Olof Palmes gata 25
111 22 Stockholm

www.adventist.se/stockholm  

Pastor

Berny Carlsson

Bibelarbetare

Krister Pontvik

Föreståndare

Krister Pontvik, krister.pontvik@adventist.se
Mobil: 073-957 08 59

Rose-May Smårs, rosemay.smars@gmail.com
Mobil: 073-927 69 08

Internationella gruppen & spanska grupper i landet

Pastor: Laura Minò (Föräldraledig deltid)

 

Föreståndare: Lydia Kulaba 073-9290027
lydia.kulaba@hotmail.com