Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Slussfors

Adventkyrka

Gamla vägen 7
923 97 Slussfors

www.adventist.se/slussfors 

Pastor:

David Cederström
070-273 73 02
david.cederstrom@adventist.se

 

Kontaktperson:

Inger Karlsson
070-642 43 17
ingercarita.karlsson@gmail.com