Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Slussfors

Adventkyrka

Gamla vägen 7
923 97 Slussfors

www.adventist.se/slussfors 

Kontaktperson:

Inger Karlsson

070-642 43 17 

ingercarita.karlsson@gmail.com

Stödpastor:

Bobby Sjölander