Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Sjundedags Adventistsamfundet

Tron prövas - Tell the World (4)

Episode 4 - Faith Tested . De läste rätt profetior, men tolkade fel. Resultatet blev sorg, smärta och missmod. Så börjar berättelsen om hur Adventistsamfundet startade.