Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Sjundedags Adventistsamfundet

Motvillig predikant - Tell the World (1)

Episode 1- Reluctant Preacher. De läste rätt profetior, men tolkade fel. Resultatet blev sorg, smärta och missmod. Så börjar berättelsen om hur Adventistsamfundet startade.