Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Sjundedags Adventistsamfundet

Jesus kommer - Tell the World (2)

Episode 2 - Jesus is Coming. De läste rätt profetior, men tolkade fel. Resultatet blev sorg, smärta och missmod. Så börjar berättelsen om hur Adventistsamfundet startade.