Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Sjundedags Adventistsamfundet

Grunden läggs - Tell the World (5)

Episode 5 - Foundations Laid. De läste rätt profetior, men tolkade fel. Resultatet blev sorg, smärta och missmod. Så börjar berättelsen om hur Adventistsamfundet startade.