Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Sjundedags Adventistsamfundet

Bitter besvikelse - Tell the World (3)

Episode 3- Bitter Disappointment. De läste rätt profetior, men tolkade fel. Resultatet blev sorg, smärta och missmod. Så börjar berättelsen om hur Adventistsamfundet startade.