Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Sjundedags Adventistsamfundet

Berätta för världen - Tell the World (6)

Episode 6 - Tell the World. De läste rätt profetior, men tolkade fel. Resultatet blev sorg, smärta och missmod. Så börjar berättelsen om hur Adventistsamfundet startade.