Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Osby

Husförsamling

Håller gudstjänster i Osby Missionskyrka, Västra Storgatan 24, Osby.

Föreståndare:

Marianne Sjölander 072-307 00 26
maringsjo@gmail.com

Mariba Rukoroka 072-919 88 10

 

Kontaktpastor:

Sonja Kalmbach