Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Malmö

Adventkyrka

Östra Rönneholmsvägen 28
211 47 Malmö

Hemsida:

www.adventkyrkan.se  

info@adventkyrkan.se

Bibelarbetare:

Jonathan Karlsson

Föreståndare:

Claus Nybo 0415-425 10
cn@lifestyle.se

Knut Käller 070-7471473
knut.kaller@gmail.com

Dan Millares 070-740 77 31
dm@lifestyle.se