Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Lund

Församling

Besöksadress:

Samlingslokalen
Bantorget 5, Lund

Hemsida:

lundadventist.se

Pastor:
Jonathan Karlsson

 

Föreståndare:
Joakim Hjortland
j.hjortland@gmail.com

Daniel Pedley
danpedley@hotmail.com