Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Linköping

Adventkyrka

Djurgårdsgatan 39
582 29 Linköping

www.linkoping.adventist.se

Pastor

Karin Rudholm (Föräldraledig)

 

Kontaktpastor:

Anette Frank