Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Linköping

Adventkyrka

Djurgårdsgatan 39
582 29 Linköping

www.linkoping.adventist.se

Pastor

Karin Rudholm (Föräldraledig)

 

Stödpastor:

Anette Frank

 

Föreståndare:

Paul Annala 
palle@in3nity.net

Kimmo Ulltjärn
kimulen@gmail.com