Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Karlskrona

Adventkyrka

Mariedalskyrkan
Lovisavägen 2
371 33 Karlskrona

www.adventist.se/karlskrona 

Postadress

c/o Solveig Nilsson
Box 12
370 12 Hallabro

Föreståndare:

Solveig Nilsson

solveig.fysio@gmail.com

Stödpastor:

Jovan Dedic