Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Karlskrona

Adventkyrka

Mariedalskyrkan
Lovisavägen 2
371 33 Karlskrona

www.adventist.se/karlskrona 

Postadress

Solveig Nilsson
Ronnebyv. 10
372 93 Hallabro

Föreståndare:

Solveig Nilsson

solveig.fysio@gmail.com

Kontaktpastor:

Christopher Laubscher

christopher.laubscher@adventist.se