Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingsplantering

Dela

Undervisningspass med Peter Roennfeldt vid Pionjärträffen 11 september 2022

Peter Roennfeldt undervisar om att låta den helige Ande beröra och leda i arbetet att i nya initiativ göra nya lärjungar.

Vid pionjärträffen 10-11 september 2022 var Peter Roennfeldt med oss på söndagen via Zoom under ett undervisningspass. Temat för helgen var 'Fresh Wind - Fresh Disciples'. 

Peters pass handlade om 'Being Spirit Filled'. 

Peters bok på detta tema finns på svenska att köpa från Skandinaviska bokförlaget: 

Där finns också (på engelska) hans bok:

 

Lördag 11 september