Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingsplantering

Dela

Strategi för församlingsgrundande arbete

I Adventistsamfundets vision står det att ”Vi vill vara ett levande och växande trossamfund med Kristus i centrum.” För att uppnå den visionen har samfundet bestämt att fortsätta prioritera det församlingsgrundande arbetet under arbetsperioden 2021-2025.

Detta dokument är en övergripande verksamhetsplan för ett församlingsgrundande arbete i den svenska unionen (Adventistsamfundet Sverige) och är ämnad att stötta de församlingar och medlemmar som känner att Gud kallar dem till att vara en del av den här verksamheten. Detta är ett långsiktigt arbete och när projekt och verksamhet planeras så måste detta göras med utgångspunkt att satsningar behöver göras över flera års tid (3 – 8 år) och detta innefattar så väl personliga som finansiella åtaganden. 

Adventistsamfundet i Sverige önskar att både fler församlingar och fler medlemmar i bön och eftertanke får upptäcka att Gud kallar dem till att arbeta med att starta fler nya gemenskaper och församlingar.

Dokumentet är uppdaterat i oktober 2023 med en bilaga om enklare församlingar, husförsamlingar (s.13-14).