Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Formulär & blanketter

Dela

Stipendium för studier vid missions- eller bibelskola

För dig som är 18-25 år finns möjlighet att söka ett stipendium för att gå en missions- eller bibelskola.

Adventistsamfundet erbjuder ett stipendium för att uppmuntra till andlig utveckling och tjänst i församlingen.

Stipendiet är på 30 % av kursavgiften (upp till 15 000 kr). Stipendiet beräknas på kursavgiften och ska inte inkludera resekostnad eller andra utgifter. Vid ej påbörjad utbildning ska stipendiet återbetalas i sin helhet. Avslutas utbildningen i förtid återbetalas stipendiet till den del motsvarande återstående andel av den planerade utbildningstiden (återstår 25 % av utbildningstiden, återbetalas 25 % av utbetalt stipendium).

Kriterier för att kunna ansöka:

  • Den sökande ska vara 18 – 25 år det år studierna påbörjas, bosatt i Sverige och medlem i en adventistförsamling i den svenska unionen.
  • Längd på studierna: en till två terminer.
  • Inriktning på studierna: Evangelisation, Bibelundervisning, lärjungaskap.
  • Utbildningsanordnare: Ska vara godkänd/erkänd som stödjande verksamhet (supporting ministry) i unionen där utbildningen är verksam. Aktuella exempel i Norden: ARISE Finland, Matteson Misjonsskole (Norge)... fler är på gång.
  • Uppföljning: Stipendiaten ska efter avslutad utbildning i skrift eller intervju berätta för samfundsledningen vad utbildningen haft för betydelse för det personliga andliga livet, upplevelsen/önskan att tjäna Gud i församlingen och eventuella framtidsplaner vad gäller fortsatt utbildning/yrkesval.

Ansökningsprocess:

Ansökan ska göras en månad innan studiestart.

Ansökan sker digitalt och inkluderar kort motivation till varför man söker stipendiet och anledningen till att man vill gå just den utbildning man söker. Antagningsbesked till utbildningen ska bifogas eller komplettera ansökningen i efterhand (vid komplettering i efterhand, skicka till info@adventist.se). Dessutom ska man be sin församlings styrelse om en rekommendation (hänvisa dem till denna sida).

Beslut om stipendiet tas av samfundets ledningsgrupp.