Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Evangelisation

Sprid hopp!
Dela

Sprid hopp!

Great Controversy Project 2.0 på svenska! Här hittar du resurser om du vill engagera dig i att sprida kunskap om Guds plan för framtiden i striden mellan gott och ont.

Vad gör vi i Sverige?

Adventistsamfundets har internationellt under ett par år drivit "Great Controversy Project 2.0" som går ut på att sprida boken Från mörker till ljus ("The Great Controversy" på engelska). Syftet är att uppmärksamma människor på att den stora striden mellan gott och ont går mot sitt slut och når sin höjdpunkt med Jesus återkomst. Striden har pågått under hela jordens historia så som den beskrivs i Bibeln. Många gånger har det sett ut som att mörker och ondska vinner över ljuset och det goda. Men Guds folks historia visar att Gud har en plan där Jesus är den som vinner över ondskan och att han gör framtiden ljus.

Med tanke på att miljö och hållbarhet värderas högt i Sverige – vilket ur skapelseperspektiv bara är positivt och ska uppmuntras – vill vi inte fokusera på att sprida Från mörker till ljus i pappersformat. Vi rekommenderar att pappersboken ges till kontakter som uttryckligen ber om den. Men i övrigt vill vi uppmuntra till att visitkort och mindre budskapsfolder (se nedan) används när man vill dela ut något på stan. Dessa leder den som är intresserad eller nyfiken vidare till i första hand digitala format av boken. Genom det svenska projektet vill vi ge ett bredare erbjudande än en viss bok i ett visst format – människors behov ser olika ut. Vi vill skapa kontaktytor som inte bara leder vidare till ny kunskap, utan också gemenskap.

Du kan läsa mer om projektet i AdventLivs aprilnummer, s. 8-9, här!

På den här sidan presenterar vi innehållet och evangelisationsmaterialet för den svenska versionen av Great Controversy Project 2.0.

Här finner du målsidan som man landar på när man läser av qr-koderna på vårt evangelisationsmaterial:
HopeChannel.se/DetStoraHoppet (sidan är under uppbyggnad och ännu inte helt klar).

Böcker

  • Från mörker till ljus: Ljudbok, e-bok (1 maj) och pappersbok.
  • Det stora hoppet: Ljudbok, e-bok och pappersbok. Ett sammandrag av Från mörker till ljus.
  • Galaxernas krig: E-bok (1 maj) och papperstidning. Serietecknat magasin om kampen mellan gott och ont, rekommenderas för tweens och tonåringar.
  • Helt otroligt!: E-bok En tidigare utgiven evangelisationsbok som också berör ämnet och som tagit slut i pappersformat.
  • Vägen till Kristus: E-bok och pappersbok.

Alla pappersböcker som hör till evangelisationsprojektet finns samlade i SB:s webbshop: SkandinaviskaBokforlaget.se/DetStoraHoppet Förmånliga priser för större antal (se pristrapporna). Om församlingen vill använda pappersböcker i ett lokalt evangelisationsprojekt så kan medel också sökas från Evangelisationsfonden.

Onlinekurser

HopeStudy är vår nya studieplattform med onlinekurser på svenska. Just nu erbjuds följande två kurser som under året kommer kompletteras med fler intressanta kurser med Bibeln i fokus.

HopeStudy.se

Film

"The Great Controversy: Kampen mellan gott och ont" (premiär 5 april kl 19.00!)
En film från HopeChannel Rumäninen. Textad till svenska. Filmen har ett starkt budskap, där vissa sekvenser och bilder kan vara jobbiga för känsliga personer. Rekommenderas till personer som är 13 år eller äldre.

HopeChannel.se
HopeChannel YouTube

Evangelisationsmaterial

Fyra olika visitkort med rundade hörn (7x7 cm):

  • "Från mörker till ljus"
  • "När tar det slut?"
  • "Vem vinner?"
  • "The Great Controversy"

(Se bilder här bredvid.)

Budskapsfolder (A6 format, vikt):

  • "När tar det slut? Kampen mellan gott och ont."

(Se bild här bredvid.)

De små korten och foldern kan beställas gratis (frakt/portokostnad tillkommer) från SB:s webbutik. De kommer till vårt lager och kan skickas i början av maj. Ett antal visningsexemplar av korten och foldern kommer att skickas ut till församlingarna sista dagarna i april.

Sociala medier

En grupp pastorer och några medarbetare i medieavdelningen har arbetat med ett socialmedieprojekt på Instagram och Facebook. Kampanjen gör reklam för filmen The Great Controversy: Kampen mellan gott och ont och den tillhörande onlinekursen. Dessa har primär i Sverige den 5 april. Socialmediekampanjen har pågått under mars och fortsätter efter filmpremiären. Titta och dela vidare! Dela gärna kampanjens inlägg på sociala medier för att sprida budskapet om Jesus seger.

Sprid hopp och kärlek!

"Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss" (Första Johannesbrevet 4:16–19).