Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Officiella uttalanden

Dela

Om våld och övergrepp i familjen

"Vi vill ta tag i de andliga frågorna som offren för övergrepp ofta brottas med, försöka förstå bakgrunden till övergrepp och våld i familjen och utveckla bättre sätt att förhindra återfall" (29 juni – 8 juli 1995).

Adventistsamfundet anser att familjen är viktig. Vi bekräftar varje enskild människas värde och vänder oss emot varje form av fysiskt, sexuellt och psykiskt övergrepp.

Samfundet ser att problemet är globalt och de allvarliga, långvariga effekterna som detta skapar hos alla de som är inblandade. Vi tror att kristna måste reagera på övergrepp och våld i familjen i församlingen såväl som i samhället. Vi tar rapporter om övergrepp och våld på allvar och har tagit upp detta problem för diskussion under denna internationella konferens.

Att inte ta ställning i dessa frågor och reagera menar vi innebär att vi godkänner, bejakar och på längre sikt bidrar till att beteendet kan fortsätta och ökas. Vi inser vårt ansvar att samarbeta med andra yrkesgrupper, att lyssna och bry oss om dessa som drabbats av övergrepp och våld i familjen, att lyfta fram orättvisor och att tala till offrens försvar. Vi vill hjälpa dem som behöver att finna och få tillgång till professionell hjälp.

När ändrade attityder och ändrat beteende öppnar möjligheter till förlåtelse och en ny början, vill vi bidra till försoning. Vi vill hjälpa familjer som sörjer över relationer som inte kan återställas. Vi vill ta tag i de andliga frågorna som offren för övergrepp ofta brottas med, försöka förstå bakgrunden till övergrepp och våld i familjen och utveckla bättre sätt att förhindra återfall.

 

Detta uttalande godkändes av Generalkonferensens administrativa styrelse (ADCOM) och offentliggjordes av generalkonferensens ordförande Robert S. Folkenbergs kansli under Generalförsamlingens möten i Utrecht, Nederländerna, den 29 juni – 8 juli 1995.