Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Organisation

Dela

Mediemanual och kommunikation i kris

Här finns en en manual för intern och extern media som togs fram 2016.