Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingsplantering

B3 - Lärjungaskap genom betydelsefulla relationer
Dela

B3 - Lärjungaskap genom betydelsefulla relationer

Här finns bokmärke och informationsbroschyr om att växa som lärjunge i en grupp på tre personer.

I varje B3-träff gör ni tre saker:

  1. BEKÄNNELSE: Ni delar vad ni drömmer om, brinner för och kämpar med. Ni uppmuntrar varandra att vittna och tjäna världen runt omkring er. 
  2. BIBELLÄSNING: Ni stöttar varandra i att läsa Bibeln dagligen. 
  3. BÖN: Ni ber regelbundet och strategiskt för varandra och era vänner.

Multiplicera gruppen 

  1. Bestäm tillsammans med 1–2 vänner att träffas i ett halvår. 
  2. Bjud med en vän till, gärna någon som inte ser sig själv som kristen, innan halvåret är slut. Ge vännen en två veckors testperiod att bestämma sig. 
  3. När ni är fyra i B3 gruppen delar ni gruppen och bildar två grupper, som inom ett halvår försöker att växa med två vänner per grupp. 
  4. Sedan delar ni igen, och igen …

Ta hjälp av broschyren och bokmärket för att mötas i B3-grupper och växa som lärjunge som låter andra få del av att växa för att bli en lärjunge.