Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Officiella uttalanden

Dela

Adventistsamfundets inställning till homosexualitet

"Jesus bekräftade varje människas värdighet och visade ömhet och barmhärtighet mot individer och familjer som led av syndens konsekvenser" (17 oktober 2012).

Sjundedags Adventistsamfundet ser varje människa som värdefull i Guds ögon, och vi strävar efter att tjäna alla män och kvinnor i Jesus anda. Vi tror också att en människa genom Guds nåd och genom uppmuntran från de troende i en gemenskap, kan leva i harmoni med Guds Ords principer.

Sjundedagsadventisterna tror att sexuell intimitet hör hemma enbart i en äktenskapsrelation mellan man och kvinna. Så har Gud ordnat och fastställt det i skapelsen. Bibeln säger: ”Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett” (1 Mos. 2:24, Bibel 2000). Genom hela Bibeln bekräftas detta heterosexuella mönster. Bibeln lämnar inget utrymme för homosexuella handlingar eller relationer. Sexuella handlingar utanför det heterosexuella äktenskapets krets är förbjudna (3 Mos. 20:7–21; Rom. 1:24–27; 1 Kor. 6:9–11). Jesus Kristus bekräftade den gudomliga skapelsens avsikt: ”Han svarade: ’Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?’ Och han fortsatte: ’Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett’ ” (Matt. 19:4–6, Bibel 2000). Av dessa orsaker motsätter sig adventisterna homosexuella handlingar och relationer.

Jesus bekräftade varje människas värdighet och visade ömhet och barmhärtighet mot individer och familjer som led av syndens konsekvenser. Han visade en kärleksfull omtanke och talade tröstande ord till kämpande människor, samtidigt som han gjorde skillnad på sin kärlek till syndare och sin klara undervisning om syndiga handlingar. Som hans lärjungar strävar adventister efter att följa Herrens undervisning och exempel och leva ett Kristuslikt liv i medkänsla och trohet.

 

Detta uttalande gjordes av Generalkonferensstyrelsens årsmöte den 3 oktober 1999 i Silver Spring, Maryland. Adventistsamfundet i Sverige har genom beslut i samfundsstyrelsen den 26 september 2004 bekräftat innehållet i uttalandet. Uttalandet reviderades av Generalkonferensstyrelsens årsmöte den 17 oktober 2012.