Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Historiskt Arkiv

Historiskt Arkiv

Här kan du söka i en hel del historiskt material i form av gamla utgåvor av tidningen Missionären, bilder och artiklar. HASDA (Historiskt Arkiv för Sjundedags Adventistsamfundet) är en grupp historie- och arkivintresserade medlemmar som arbetar idéellt för att samla in och bevara Adventistsamfundets historia.

Dela

Här kan du söka i en hel del historiskt material i form av gamla utgåvor av tidningen Missionären, bilder och artiklar.

Använd "kategorierna" nedan för att lättare hitta i materialet som för närvarande finns tillgängligt här på nätet. Arkivet är betydligt mer omfattande än detta material. HASDA planerar för att inom något år ha digitaliserat det mesta av samlingarna.