Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Historiskt Arkiv

Historiskt Arkiv

Här kan du söka i en hel del historiskt material i form av gamla utgåvor av tidningen Missionären, bilder och artiklar. HASDA (Historiskt Arkiv för Sjundedags Adventistsamfundet) är en grupp historie- och arkivintresserade medlemmar som arbetar idéellt för att samla in och bevara Adventistsamfundets historia.