Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Helsingborg

Adventkyrka

Nedre Nytorgsgatan 28
252 26 Helsingborg

www.adventist.se/helsingborg

 

Kontaktpastor:

Christopher Laubscher 010-777 96 19

christopher.laubscher@adventist.se

 

Föreståndare:

Anders Axelsson 042-22 86 27
nanders.a@telia.com

 

Elena Persson
helenmurx@hotmail.com