Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Göteborg

Adventkyrka

Norra Allégatan 6
413 01 Göteborg

goteborg@adventist.se

www.adventist.se/goteborg

 

Pastor

Team Väst

Föreståndare

Hans Gille

Anne-Maj Sandstöm 0302-427 66
solstollen@yahoo.se

Stefan Thomsen 031-91 86 05
stefan@villateknik.se