Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Göteborg

Adventkyrka

Norra Allégatan 6
413 01 Göteborg

goteborg@adventist.se

www.adventist.se/goteborg

 

Pastor

Team Väst

Föreståndare

Lidija Ivanovska 073-912 88 48
lidijalife@hotmail.com

Stefan Thomsen 070-583 82 30
stefan@villateknik.se

Hans Gille 070-444 39 70
hans.gille@outlook.com

Azhar Daoud 073-716 90 65
daoud2000se@hotmail.com