Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Officiella uttalanden

Dela

Ett uttalande om fredsbudskapet till alla människor av god vilja

"Vi uppmanar alla ... människor av god vilja, att så mycket det beror på dem bidra till att skapa atmosfär av samarbete och broderskap" (april 1980).

Vår värld är full av internationell spänning, vanemässigt utnyttjande, ekonomiskt kaos, ständiga terrorhot och återkommande rop på att ta till vapen. Fientligheterna och osäkerheten äventyrar freden och civilisationen på denna planet. Detta sätter hinder i vägen för det kristna vittnesbördet över gränserna och hämmar evangelisation. Det kan leda till att religionsfriheten begränsas.

Adventisters samvete vaknar när vi konfronteras med denna stormiga och förvirrade värld. Delegaterna vid den 53:e Generalkonferensen inbjuder Guds folk i alla länder att på allvar be för fred i världen och att krigets och stridigheternas vindar hålls tillbaka. Adventister måste genom förmaningar och exempel stå upp och arbeta för fred och god vilja för alla människor och vara kända som fredsmäklare och brobyggare.

Vi uppmanar alla adventister och andra människor av god vilja, att så mycket det beror på dem bidra till att skapa atmosfär av samarbete och broderskap. Detta leder till utbyte mellan olika kulturer och ideologiska system och bättre förståelse mellan människor av alla raser, religioner, och politiska övertygelser.

Eftersom tiden är knapp och med tanke på de otaliga möjligheter som Guds folk har att vittna och föra evangeliet framåt medan vi ännu lever i tiden före jordens undergång, uppmanar vi varje Guds barn att delta i det gemensamma evangeliska arbete som förbereds på alla kontinenter och leds av Guds Ande.

Detta uttalande gjordes av Generalkonferensen i Dallas, Texas, april 1980.