Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Officiella uttalanden

Dela

En mänsklighet

Ett uttalande om mänskliga relationer som gör upp med rasism, kastsystem, klantänkande och etnocentrism

Den moraliska plikten att utgå från Bibelns principer när vi behandlar medmänniskor har blivit avgörande när vi ser hur världen alltmer inser det gissel som rasrelaterade orättvisor, stamkonflikter och trångsynta kastsystem som miljontals människor lider av i alla samhällen och världsdelar. Gud ”skapade alla folk från en enda människa och spred ut dem över hela jordens yta” (Apg. 17:26, nuBibeln) och Jesus lär oss att älska vår nästa som oss själva (Matt. 22:39). Sjundedags Adventistsamfundet vill ta det viktiga ansvaret vi har att göra vårt åtagande och medlidande känt för en värld som förväntar sig att både våra ord och handlingar är i harmoni med Jesus lära. Vårt engagemang kommer från vårt uppdrag att predika Jesus Kristus evangelium för ”alla länder och stammar och språk och folk” (Upp. 14:6) i vår oroliga värld för vi tror att endast Kristus kan förändra människans hjärta.

Adventister är övertygade om de Bibelns oföränderliga sanningar som visar att människor är skapade till Guds avbild (1 Mos. 1:27). Med utgångspunkt i skapelseberättelsen i Första Mosebok tror vi på den gudagivna och oföränderliga jämlikheten mellan alla människor i alla tider, på alla platser och under alla omständigheter. Vi härstammar alla från Adam och Eva, våra ursprungliga förfäder, vilket gör hela mänskligheten till en familj (1 Mos. 3:20). Inte ens de tragiska resultaten av människans val att göra uppror mot Gud har raderat det bestående bandet mellan alla människor. Skillnader i form av ras, etnicitet, kast och stam används för att orättfärdigt segmentera och splittra den grundläggande enhet som Gud avsåg att alla människor skulle få uppleva med honom själv och varandra.

Vi upprätthåller vår trohet mot Bibelns principer om jämlikhet och alla människors lika värde mot historiska och nutida försök att använda hudfärg, ursprung, kast eller härkomst som svepskäl för att förtrycka och dominera. Dessa övergrepp förnekar vår gemensamma mänsklighet och vi ser med sorg på all denna aggressivitet och dessa fördomar som brott mot Gud. Vi erkänner samtidigt att många medlemmar i vår världsvida kyrka misslyckas med att upprätthålla Bibelns sanning om alla människors lika värde. I motsats till Jesus läror och exempel har många troende och kyrkliga organisationer tagit till sig orättfärdiga, avhumaniserande idéer om ras, stam, kast och etnisk dominans lett till metoder som skadar och sårar den mänskliga familjen. Dessa tankesätt och de metoder som härrör från dem undergräver just de sanningar som vi har lovat att leva efter och undervisa om. Vi ber om förlåtelse där vi tidigare kanske inte har talat eller agerat djärvt nog i dessa frågor.

Adventister är medlemmar i en mångskiftande, global kyrka som är beslutsam att verka för fred och försoning i samhället genom att efterlikna och förespråka Bibelns sanning om vårt gemensamma ursprung. ”Kärleken från Kristus driver oss” att se på människor ur hans synvinkel och att vara hans ”sändebud” i denna splittrade värld med ”detta budskap om försoning” (2 Kor. 5:14, 19, 20). Vi vill stödja och vårda om dem som är marginaliserade och behandlas illa på grund av deras färg, kast, stam eller etnicitet (Matt. 25:40). Vi tror att de som begår övergrepp och behandlar andra illa bör, i enlighet med Bibelns principer, ställas till svars och i slutändan möta Guds dom (Pred. 12:14, Heb. 9:27). Vi kommer att undervisa om och uppmana till att Guds sanning om mänskligt ursprung och jämlikhet som Bibeln lär är den förståndigaste grunden för alla mänskliga relationer.

Gud lägger ett särskilt ansvar på dem som har tagit emot hans nåderika frälsning för alla (Gal. 3:28) för att visa vårt engagemang för jämlikhet, rättvisa och ansvarsskyldighet i alla mänskliga relationer. Gud skapade varje person unik, och hans kraftfulla inflytande i våra liv har till följd att vi firar de skillnader som med respekt värdesätter varje människas mänskliga arv och kultur. Vi erkänner att den yttersta lösningen på rasismens, kastsystemens, klantänkandets och etnocentrismens synder är att enskilda människors liv och relationer förvandlas genom Kristus och hans räddningskraft. Vi godtar och välkomnar det kristna åtagandet att genom den heliga Andens kraft leva som en kyrka som är rättvis, omtänksam och kärleksfull, grundad på Bibelns principer.

Gud inbjuder alla överallt att förena sig med i den rest av den kristna kyrkan som beskrivs i Bibelns profetior (Upp. 12:17) för att förkunna det eviga evangeliet som fokuserar på Jesus Kristus rättfärdighet och som sammanfattas i de tre änglarnas budskap (Upp. 14:6–12) Dessa budskap ska ges till "alla länder och stammar och språk och folk" och når sin höjdpunkt med Kristus snara återkomst (Upp. 14:6, 14). Vi ser fram emot en ny himmel och en ny jord där det inte längre finns ”någon sorg eller gråt eller plåga, för det som en gång fanns är borta” (Upp. 21:4).

Detta uttalande godkändes av Sjundedags Adventistsamfundets generalkonferensstyrelse i Silver Spring, Maryland, USA, den 15 september 2020.