Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Borås Cafékyrka

Adventkyrka

Kyrkogårdsgatan 9
504 30 Borås

www.cafekyrka.se

Postadress

Hestra Cafékyrka
Kyrkogårdsgatan 9
504 30 Borås


Pastor

Team Väst


Föreståndare

Linda Schwartz 
linda.schwartz@adventist.se

Dejan Simonovic
anna.tegebo@adventist.se