Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Ledning

Adventistsamfundets samfundsstyrelse 2017-2021
Dela

Adventistsamfundets samfundsstyrelse 2017-2021

Samfundsstyrelsen är den högsta ledningen för Adventistsamfundet i Sverige och bär ansvar för samfundets arbete och organisation mellan unionsmötena. Följande samfundsstyrelse är vald för 2017-2021.

Bobby Sjölander, ordförande (missionsföreståndare)
Lillemor Brandum, vice ordförande
Rainer Refsbäck, sekreterare (missionssekreterare)
Arnold Wittman (ekonomichef)
Vakant (ledare för evangelisation & församlingsutveckling)
Anna Tegebo (ungdomsledare)
Karin Wieczorek (pastorsrepresentant)
Christina Anderson Lubwama
Anders Axelsson
Annika Imhagen
Simon Karlsson
Johanna Klahr
Elin Klämberg,
Mihael Laketa
Dan Millares
Daniel Rodriguez Ortega
Timo Vilgats

Samfundsstyrelsen i sin helhet når du med följande e-postadress: bobby.sjolander@adventist.se (Bobby distribuerar till alla i styrelsen)

Arbetsutskottet i samfundsstyrelsen (har beslutanderätt i vissa frågor och förbereder ärenden inför samfundsstyrelsens sammanträden) finner du här.