Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Resurser

}
Adventistsamfundets samfundsstyrelse 2017-2021
Dela

Adventistsamfundets samfundsstyrelse 2017-2021

Samfundsstyrelsen är den högsta ledningen för Adventistsamfundet i Sverige och bär ansvar för samfundets arbete och organisation mellan unionsmötena. Följande samfundsstyrelse är vald för 2017-2021.

Bobby Sjölander, ordförande (missionsföreståndare)
Lillemor Brandum, vice ordförande
Rainer Refsbäck, sekreterare (missionssekreterare)
Terje Wollan Dahl (ekonomichef)
Vakant (ledare för Församlingsliv)
Anna Tegebo (ungdomsledare)
Karin Wieczorek (pastorsrepresentant)
Christina Anderson Lubwama
Anders Axelsson
Annika Imhagen
Simon Karlsson
Johanna Klahr
Elin Klämberg,
Mihael Laketa
Dan Millares
Daniel Rodriguez Ortega
Timo Vilgats

Samfundsstyrelsen i sin helhet når du med följande e-postadress: bobby.sjolander@adventist.se (Bobby distribuerar till alla i styrelsen)

Arbetsutskottet i samfundsstyrelsen (har beslutanderätt i vissa frågor och förbereder ärenden inför samfundsstyrelsens sammanträden) finner du här.