Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Resurser

Adventistsamfundets samfundsstyrelse 2021-2025
Dela

Adventistsamfundets samfundsstyrelse 2021-2025

Samfundsstyrelsen är den högsta ledningen för Adventistsamfundet i Sverige och bär ansvar för samfundets arbete och organisation mellan unionsmötena. Följande samfundsstyrelse är vald för 2021-2025.

Bobby Sjölander, ordförande (missionsföreståndare)
Ingalill Gimbler Berglund, vice ordförande
Rainer Refsbäck, sekreterare (missionssekreterare)
Terje Wollan Dahl (ekonomichef)
Cecilia Blomstedt
Dennis Book
Azhar Daoud
Åsa Berglund Einarsson
Georg Filippou (ledare för Församlingsliv)
Johanna Klahr
Mihael Laketa
Stefan Majholm
Sofia Millares
Daniel Rodriguez Ortega
Sveneric Roslin
Bobby Sjölander (tf ungdomsledare)
Karin Wieczorek (pastorsrepresentant)

 

Genom att kontakta styrelsens ordförande Bobby Sjölander kan du nå hela styrelsen.

Arbetsutskottet i samfundsstyrelsen (har beslutanderätt i vissa frågor och förbereder ärenden inför samfundsstyrelsens sammanträden) finner du här.