Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Barn & familj

Dela

Pyssel

Här finns pysselbilder att göra med barnen!

Dessa bilder är från Gamla Testamentet.

Under tiden som barnen färglägger, klipper och klistrar kan en vuxen läsa texten från Bibeln. Sedan kan ni diskutera runt dessa frågor:

  1. Vad tycker du var viktigast i berättelsen?
  2. Är det något som man kan ta bort från berättelsen utan att ändra på den?
  3. Var skulle du vilja vara om du var med i berättelsen?
  4. Varför valde Gud att ha med den här berättelsen i Bibeln?