Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Informationsmaterial

Dela

Information - film

Informationsfilmer och trailers

Använd gärna dessa filmer och trailers i församlingen för att informera om träffar (online i nuläge), temadagar, filmserier mm. Klicka på länken och ladda ner filen från AdventistPlay.
 

TRÄFFAR och TEMADAGAR

Informationsfilmer:

Pionjärträff - Att sprida Guds rike

I WILL GO

När det är svårt att träffas - 10 delar (iCOR - David Cederström)

Orange vår:

Vad är våld?

Utsätts jag för våld?

Utsätts min kompis för våld?

 

FILMSERIER

Trailers:

Lineage Journey 1

Från 400-talet (eKr) till 1700-talet. Lär känna den kristna kyrkans historia.

Lineage Journey 2

Från 1700-talet till nutid. Lär känna den kristna kyrkans historia.
(Här fyller vi fortfaradne på med avsnitt på HopeChannel.)

Reformationsresan

Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg. Det startade en av de största revolutionerna i Europas historia.

Tell the world

De läste rätt profetior, men tolkade fel. Resultatet blev sorg, smärta och missmod. Så börjar berättelsen om hur Adventistsamfundet startade.

 

Har du frågor? Kontakta marita.fors@adventist.se.