Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Pastorer

Dela

David Nunez

Pastor (Spansktalande i Stockholm, Norrköping och Göteborg)

Telefon:

076-07 92 117

E-post

david.nunez@adventist.se