Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Pastorer

Dela

David Nunez

Pastor (Spansktalande i Stockholm, Norrköping och Göteborg)

Telefon

010-777 96 32

E-post

david.nunez@adventist.se