Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Bönedag: Församlingsgrundande arbete
Dela

Bönedag: Församlingsgrundande arbete

Denna dag ber vi för arbetet att grunda nya församlingar i Sverige.

lör 10 feb

Bönedag 10 februari 2024 -  
för församlingsplantering och spridande av Gudsriket 

“Lärjungar som tränar lärjungar i nya initiativ” 

Sverige är ett missionsfält. Antalet medlemar har minskat både i frikyrkor och i Svenska kyrkan, liksom antalet gudstjänstbesökare och de som bekänner sig till kristen tro. Guds rike behöver bli synligt och spridas runtomkring i landet.   
(ur Strategi för församlingsgrundande arbete i Adventistsamfundet i Sverige) 

 

Idag ber vi för: 

 • Hem som är villiga att dela sin tro och lärjungaträna människor från andra hem (se info kring Hem till Hem här - det som församlingsutvecklingsrådet tagit fram). 
 • Alla hushåll och småenheter (2–3 personer) runtomkring i vårt land. Att varje trons hushåll, varje enhet av 2–3 personer, hittar vägar att vara med i att dela sin tro och träna lärjungar. 
 • Nyplanterade församlingar och nya smågrupper - om att det ska finnas nya pionjärer som deltar i och stöttar i uppgiften att träna lärjungar i nya initiativ på olika platser. 
 • Stödförsamlingar och moderförsamlingar som är redo och villiga att sända ut arbetare, och att stötta pionjärer som tränar lärjungar i nya missionella initiativ och planteringar. 

  

På filmen (som finns här ovan) får ni hälsningar från orter där det finns människor och team som är redo för eller del i nya missionella initiativ och församlingsplanteringsarbete. Visa filmen. 
 
Låt gärna personer i olika åldrar läsa en text var: 

 • Utvalda att förkunna: Läs 1 Petr 2:9   
 • Förberedelserna: Läs Luk 10:1 (sändas ut 2 och 2; till olika platser), Luk 10:2 (be för fler arbetare), och Luk 10:3–6 (knyta kontakt med fridens människor);  
 • Från kontakt till att dela tron: Läs Luk 10:7–8 (ät mat de bjuder er på och lyssna på deras berättelse), Luk 10:9 (hela dem och dela din berättelse i några meningar), och Mark 16:19-20 (dela Guds berättelse).  

Be gemensamt för böneämnena ovan (“Idag ber vi för...”). Ta sedan gärna tid att reflektera och be ytterligare med hjälp av bönestationerna nedan. 

  

Förbered bönestationer: 

VILLIGA HEM - FÖR LÄRJUNGATRÄNING  
Förbered kort med hus (exempel att skriva ut finns i länken) och lägg i en korg. Förbered en stor “mark” där husen kan sättas upp – t.ex. baksidan av en tapetlängd.  
Instruktion till stationen:  
Läs Luk 10:7a. Ta ett hus ur korgen. Be att du/ni som hushåll/hem ska kunna ta vara på möjligheterna att dela tron och träna lärjungar där ni finns och bor. Be för fler hem som är villiga att dela sin tro och träna lärjungar, från andra hem. Klistra upp ert/ditt hus på den förberedda skylten/marken.  

 

ARBETARE SOM LÄRJUNGATRÄNAR ANDRA 
Förbered lappar att skriva upp konkreta och praktiska sätt som varje hushåll/småenhet kan använda för att träna till nya lärjungar: “Kom och se, kom och upplev...” 
Lägg i en korg. 
Instruktion till stationen: 
Läs Matt 28:18-19a. Ta en lapp ur korgen. Skriv upp praktiska och konkreta sätt som ert/ditt hushåll eller er/din småenhet kan använda i uppgiften att lärjungaträna medmänniskor. Be att Gud leder och välsignar er. Be för de människor ni kommer att möta. Spara lappen i Bibeln, att be över och återkomma till. 

 

NYA PIONJÄRER SOM TRÄNAR LÄRJUNGAR I NYA INITIATIV 
Förbered för när och hur filmen visas. Förbered gärna också en karta med de olika platserna där planteringar och nya smågrupper finns. 
Instruktion till stationen: 
Läs Luk 10:1-2. Titta på filmen och kartan. Be för de olika församlingsplanteringarna och nya små grupperna. Be att de har och får uthålliga pionjärer i arbetet för att människor ska få lära känna Jesus och hans kärlek till dem var och en. Be om välsignelse och ledning för pionjärer som tränar lärjungar i nya initiativ. 

 

STÖD TILL NYA ARBETARE, INITIATIV OCH PLANTERINGAR 
Förbered med bilder/foton från församlingsplantering/ar och nya missionella initiativ som er församling/grupp är moderförsamling eller stödförsamling till. 
Instruktion till stationen: 
Titta på fotona. Be konkret för församlingsplantering/ar och nya missionella initiativ som er församling/grupp är moderförsamling eller stödförsamling till. Be också att varje församling och församlingsplantering ska vara stöttande, lyhörd och villiga att sända arbetare. 
 

Predikan/Bibelläsning/Studiet 
 

 • Predikan/Undervisningen denna sabbat kan vara undervisning om – Luk 10:1–9. Ni kan ta hjälp av och använda Peter Roennfeldts undervisning från 1 maj 2022 (If you can eat you can make disciples).  
   
 • Ni kan välja att ta tid till att ge exempel på samt träna två och två i hur man delar sin berättelse och Guds berättelse. Här (kommer snart) finns material från Kimmos presentation 1 oktober 2023, vid pionjärträffen på Liljeholmens folkhögskola. 
   
 • Predikan/Bibelläsningen/Studiet kan ha fokus på att fördjupa sig kring verktyg att använda vid lärjungaträning i de små enheterna, hushållen, nya initiativ och nya planteringar. Klicka på länkarna nedan för mer information kring några användbara verktyg, eller gå till mappen Församlingsplantering under Resurser på adventist.se: 

  JAG ÄR  
  Alpha 
  Utforskande bibelläsning och Utforska och upptäck i Bibeln - för unga 
  B3 

 

Strategidokumentet 
 
Strategidokumentet för församlingsgrundande arbete (klicka på länken) hittar ni på samma två ställen som är nämnda här ovan. Den finns i mappen Församlingsplantering under Resurser på medlemssidorna, adventist.se. För pastorer finns den också i mappen Församlingsplantering i D2 Pastorer, Sharepoint.