Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Hem till hem
Dela

Hem till hem

Uppstart!

Nu startar vi evangelisationsprojektet Hem till Hem i Sverige.

14 sep 2019

Vad är Hem till Hem?

Jesus har kallat oss till att ”Gå därför ut…” Han vill att vi tar oss ur vår komfortzon för att gå ut och berätta för andra om honom, så att de också får en chans till evigt liv tillsammans med Jesus.

Vi har alla olika förutsättningar och bor på olika platser och med olika personer, men vi bor alla i ett hem. Tänk om ditt hem skulle nå ut till ett annat hem med budskapet om Jesus? Hur skulle det se ut?

1. Steg 1, BE: Du och ditt hem ber för ett annat hem.

2. Steg 2, BYGG BROAR: Ditt hem spenderar tid tillsammans med det andra hemmet som ni har bett för.

3. Steg 3, BJUD MED: Ditt hem bjuder in det andra hemmet till Jesus.

För mer information kontakta Karolina Poland.

A4 info nedan: