Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Bönedag: Församlingsgrundande arbete
Dela

Bönedag: Församlingsgrundande arbete

Denna dag ber vi för arbetet att grunda nya församlingar i Sverige.

lör 12 feb

"Sverige är ett missionsfält. Antalet medlemmar har minskat både i frikyrkor och i Svenska kyrkan, liksom antalet gudstjänstbesökare och de som bekänner sig till kristen tro. Guds rike behöver bli synligt och spridas runt omkring i landet. Det är hög tid att intensifiera vårt församlingsgrundande arbete" (ur Strategi för församlingsgrundande arbete i Adventistsamfundet i Sverige).

 

Idag ber vi för: 

  • Hem som är villiga att dela sin tro med andra hem (se info kring Hem till Hem här - det som församlingsutvecklingsrådet tagit fram) 
  • Alla hushåll och småenheter (2-3 personer) runtomkring i vårt land. Att varje trons hushåll, varje enhet av 2-3 personer, får växa i tro och kärlek, och hitta vägar att göra Guds rike synligt för andra. 
  • Nyplanterade församlingar och nya smågrupper - om pionjärsdriv och mod att ta kliv. 
  • Stödförsamlingar och moderförsamlingar som är redo och villiga att sända ut arbetare, och att stötta missionella initiativ och planteringar.   

På filmen (länk) får ni hälsningar från orter där det finns människor och team som är redo för eller del i missionella initiativ och församlingsplanteringsarbete. Visa filmen/se filmen när ni möts.

Läs 1 Petr 2:9 (utvalda att förkunna), Luk 10:1-3 (sändas ut 2 och 2). Matt 9:35-38 (fler arbetare), Luk 10:5-8 (dela tron där vi finns och bor/bosätter oss). Låt gärna fyra personer i olika åldrar läsa en text var. 
 
Be gemensamt för böneämnena ovan. Ta sedan tid att reflektera och be ytterligare med hjälp av bönestationerna nedan. 
 

Förbered bönestationer: 

VILLIGA HEM 
Förbered kort med hus (exempel att skriva ut finns i länken) och lägg i en korg. Förbered en stor “mark” där husen kan sättas upp – t.ex. baksidan av en tapetlängd.  
Instruktion till stationen:  
Läs 1 Petr 2:9. Ta ett hus ur korgen. Be att du/ni som hushåll/hem ska kunna ta vara på möjligheterna att dela tron där ni finns och bor. Be för fler hem som är villiga att dela sin tro med andra hem. Klistra upp ert/ditt hus på den förberedda skylten/marken.  

ARBETARE SOM SYNLIGGÖR GUDS RIKE 
Förbered lappar att skriva upp konkreta och praktiska sätt som varje hushåll/småenhet kan använda för att göra Guds rike synligt. Lägg i en korg. 
Instruktion till stationen: 
Läs Luk 10:1-3. Ta en lapp ur korgen. Skriv upp praktiska och konkreta sätt som ert/ditt hushåll eller er/din småenhet kan använda för att göra Guds rike synligt. Be att Gud leder och välsignar er. Be för de människor ni kommer att möta. Spara lappen i Bibeln för att återkomma till och be över. 

PIONJÄRSDRIV OCH MOD 
Förbered för när och hur filmen visas. Förbered gärna också en karta med de olika platserna där planteringar och nya smågrupper finns. 
Instruktion till stationen: 
Läs Matt 9:35-38. Titta på filmen och kartan. Be för de olika församlingsplanteringarna och nya små grupperna. Be att de får ha pionjärsdriv och mod att ta de kliv de behöver för att människor ska få lära känna Jesus och hans kärlek till dem var och en. 

STÖD TILL NYA ARBETARE, INITIATIV OCH PLANTERINGAR 
Förbered med bilder/foton från församlingsplantering/ar och missionella initiativ som er församling/grupp är moderförsamling eller stödförsamling till. Alternativt ber ni för grupperna och deras böneämnen som ni fått del av via filmen ovan.
Instruktion till stationen: 
Titta på fotona. Be konkret för församlingsplantering/ar och missionella initiativ som er församling/grupp är moderförsamling eller stödförsamling till. Be också att varje församling och församlingsplantering ska vara stöttande, lyhörd och villiga att sända arbetare. Alternativ instruktion - Be för grupperna och deras böneämnen som ni fått del av via filmen.


Predikan/Bibelläsning/Studiet 
Det finns en presentation, nr. 1 Varför, att använda om ni planerar att själva predikan/bibelläsning/studiet är tänkt att handla om församlingsplantering (klicka på länken). Den finns också i mappen Församlingsplantering under Resurser på medlemssidorna, adventist.se. För pastorer finns den i mappen Församlingsplantering i D2 Pastorer, Sharepoint. 
 
Predikan/Bibelläsningen/Studiet kan också fokusera på att fördjupa sig kring verktyg att använda för de små enheterna, hushållen och nya planteringar. Klicka på länkarna nedan för mer information eller gå till mappen Församlingsplantering under Resurser på adventist.se: 

   

Strategidokumentet 
Strategidokumentet för församlingsgrundande arbete hittar ni på samma två ställen som är nämnda här ovan. Det finns i mappen Församlingsplantering under Resurser på medlemssidorna, adventist.se. För pastorer finns det också i mappen Församlingsplantering i D2 Pastorer, Sharepoint.