Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

SabbatChatt

SabbatChatt

Vad är SabbatChatt? Det här är ett helt nytt bibelstudium för tonåringar, gjord av tonårsledarna i de nordiska länderna. Det består av 12 olika ämnen, ett tema per månad. Varje tema är indelat i fyra avsnitt. Du som ledare bestämmer vilket tema du vill ta vilken månad.

Dela

Samtals- och bibelstudiematerial för tonåringar

Välkommen till SabbatChatt - en interaktiv sabbatsskola för tonåringar!

Vad är SabbatChatt? Det här är ett helt nytt bibelstudium för tonåringar, gjort av tonårsledarna i de nordiska länderna. Det består av 12 olika ämnen, ett tema per månad. Varje tema är indelat i fyra avsnitt. Du som ledare bestämmer vilket tema du vill ta vilken månad. Varje bibelstudium består av en bibeltext (som läses tillsammans) och några reflektionsfrågor. Syftet med SabbatChatt är att låta tonåringarna ha tid att tänka och reflektera över relevanta ämnen och se vad bibeln säger om dem. Det finns inga rätta eller felaktiga svar och därför har alla frågor formulerats på ett öppet sätt för att sätta igång tankeprocessen och samtalet med både tonåringarna och deras ledare.

Hur används SabbatChatt?

Ni träffas i kyrkan och då har ledaren skrivit ut ett blad med dagens tema till alla.

Slå upp och läs bibeltexten tillsammans (eller separat) i en riktig pappersbibel (mobilbibeln är inte alltid densamma). Hjälp tonåringarna att hitta i Bibeln och ge dem den tiden det tar att hitta rätt.

Vi vill öka bibelkunskapen och glädjen i att använda och läsa sin egen bibel. Alla svarar på reflektionsfrågorna enskilt. (Alla behöver varsin penna.) Ge dem tid att svara och tänka.

Sedan kan ni diskutera, antingen tillsammans, i små grupper eller i par. Det är bra att dela de tankar och reflektioner ni har och få nya tankar från kompisarna.

Svara sedan på de fyra sista reflektionsfrågorna i bubblorna längst ner på sidan, individuellt. När det är klart är tanken att återigen öppna upp för diskussion och att dela med sig av tankar och reflektioner.

Om du vill lägga till något så hitta någon illustration, böneaktivitet, video eller annat du kanske hittar på youtube eller ev lyssna på en sång som går i samma tema, det är upp till dig som ledare. Men huvudsyftet är att tonåringarna ska läsa Bibeln och reflektera över vad som finns och diskutera teman i församlingarna. Vad tycker de egentligen och vad tänker de om olika frågor? Och det viktigaste: HUR kan Bibeln vara relevant för dem i det dagliga livet?

Lycka till!

Tonårsledarna i Norden genom Anna

Ladda fler