Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Tonår & Ungdom

Dela

Älskad

Älskad
Hur kan Gud älska mig då jag är som jag är och gör som jag gör? Finns det olika sorters kärlek? Hur kan jag visa andra äkta kärlek?
Gud är kärleken och genom hans ord kan vi hitta hur äkta ovillkorlig kärlek är.