Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Sommaröppet
Sommaröppet
Dela

Sommaröppet

Under denna sommar kommer samfundets växel att hålla öppet under de vanliga kontorstiderna måndag till torsdag, kl 09.30 till 16.00 (lunch kl 12.00-13.00), med undantag för vecka 28 då växeln är stängd. Samfundsledningen kommer att hålla bakjour under olika delar av semestern.

Växeln når du på 08-545 297 70 eller via reception@adventist.se. Om du vill skänka en minnesgåva i händelse av någon närståendes eller väns bortgång sker detta till ADRA Sverige eller till Adventistsamfundets minnesfond.

Samfundsledningens jourtider:

  • Ekonomichef Terje Dahl är i tjänst 28 juni – 11 juli (har semester 12 juli – 6 augusti)
  • Missionsföreståndare Bobby Sjölander har bakjour 12 juli – 24 juli (har semester 28 juni – 6 augusti)
  • Missionssekreterare Rainer Refsbäck har bakjour 25 juli – 8 augusti (har semester 28 juni – 6 augusti)

Adventistsamfundet önskar dig en välsignad och vilsam sommar!