Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Stor satsning för att starta nya församlingar

”Vi vill hjälpa varandra så att våra församlingar senast 2025 planterar fler församlingar än vad som läggs ner.”

Så lyder den målformulering som åtta kristna samfund, däribland Adventistsamfundet, har antagit och som idag presenteras i en pressrelease samt i en artikel i tidningen Dagen. Under hösten 2017 utsågs ett råd som arbetar med församlingsgrundande inom Adventistsamfundet, men vi är inte de enda som tänker på mission, evangelisation och församlingsplantering. 

I rapporten Frikyrkokartan ritas om från 2016 presenteras hur det totala antalet församlingar och församlingsmedlemmar i Sverige kontinuerligt sjunkit sedan år 2000. Denna insikt gav motivation på flera håll i landet till att börja fokusera mer på mission och församlingsplantering. Genom arbete via FG-nätverket (ekumeniskt nätverk för församlingsgrundande) har nu åtta samfund antagit målet att vända trenden och se till att fler församlingar grundas än vad som läggs ner. ”Det handlar om att Guds rike ska växa”, säger Jonas Melin från Alliansmissionen. 

Syftet med samarbetet är att uppmuntra och inspirera varandra i arbetet med församlingsplantering inom de olika samfunden. I den pressrelease som getts ut står bl.a. att läsa: ”Även om alla frikyrkosamfunden redan har församlingsplantering på sin agenda tror vi att ett gemensamt mål har betydelse. Vi är övertygade om att det gemensamma målet kan skapa en synergieffekt, som gör att det formas en församlingsplanterande rörelse i Sverige.”

”Vi vill vara tydliga med att detta inte handlar om att vi lanserar någon ny modell eller teknik utan det handlar i grunden om att Gud är en sändande Gud och vi får vara med och leva i den sändningen.” tillägger Cathrine Nygren från Evangeliska frikyrkan.

Adventistsamfundets missionsföreståndare, Bobby Sjölander, kommenterar satsningen såhär: ”Detta mål stämmer väl in med vår antagna vision för den här arbetsperioden inom Adventistsamfundet, där vi har sagt att det är en prioritet att starta nya församlingar och att detta ska vara en viktig del av vår strategiska verksamhet. Vi hoppas att detta ska bli en verklighet så snart som möjligt. Be för detta.”

Läs gärna även Anette Franks notis om Adventistsamfundets medverkan i satsningen

Länk till artikeln i tidningen Dagen

Adventist Media