Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Dela

Församlingsgrundande arbete

Be att Gud sänder ut fler arbetare på fälten.

Förra hösten utsågs ett råd för församlingsgrundande arbete. Det har varit ett spännande år som startade på Gullbrannagården i slutet av augusti 2017. Tillsammans i rådet har vi lagt upp en verksamhetsplan för det församlingsgrundande arbetet för Adventistsamfundet i Sverige. Vi har i Missionären fått möjlighet att med olika artiklar lyfta fram exempel och undervisning i ämnet. En bönedag har hållits för denna mission. 

Om några dagar träffas rådet återigen för ett dygn av inspiration och undervisning kring församlingsplantering. Den här gången på Liljeholmens folkhögskola. Jag ser fram emot detta och året av arbete som ligger framför oss. Jag har fått möjlighet att detta år arbeta en dag i veckan för samfundet med att samordna vårt församlingsgrundande arbete. Det är ett viktigt och spännande område att arbeta med. 

I Lukasevangeliets tionde kapitel står det om att ”skörden är stor och arbetarna är få”. Vi uppmanas av Jesus att be ”skördens Herre att han skickar ut fler arbetare på fälten”. Runtomkring i våra ”städer och byar” finns människor som behöver möta Jesus, få en församling att tillhöra och få växa i som människa och som kristen. Det behövs villiga arbetare till detta, och stöttande moderförsamlingar som sänder ut dessa missionärer och församlingsplanterare.

Drygt en vecka efter att det församlingsgrundande rådet varit på Liljeholmens folkhögskola kommer vi att åka dit igen. Den andra gången blir det för att möta arbetare som är igång och i startgroparna redo att skickas ut för att plantera nya församlingar. Vi blir ett tjugotal personer som möts till ett dygn av bön och inspiration. 

Var med och be - för att fler ska lyssna till kallelsen att på nya platser i ”städer och byar” där vi redan bor eller nya platser dit vi flyttar vara redo att starta arbetet för att bygga upp och vara församling tillsammans med människor som väntar på att få möta Jesus och få en tillhörighet i hans familj.

Vid frågor och önskan om stöd kring församlingsplanterande arbete når ni mig på mailadressen anette.frank@adventist.se.

Anette Frank
samordnare för det församlingsgrundande arbetet i Adventistsamfundet
(övrig tid arbetar jag deltid som rektor på Viktoriaskolan i Örebro, som är en skola på kristen grund, och studerar teologi på deltid på Newbold College)