Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Så nära nedstängning vi kan komma
Dela

Så nära nedstängning vi kan komma

Idag har länsstyrelserna gemensamt fattat beslut att sänka det regionala maxantalet för sittande publik till 8 personer. Så när den nya lagen om allmän sammankomst träder ikraft den 24 november så gäller maxantalet 8 även samlingar med sittande publik.

Den svenska lagstiftningen har begränsningar för hur myndigheter kan använda tvingande lagstiftning mot annat än organiserade verksamheter, därför har också statsminister Stefan Löfven vädjat till oss svenskar som privatpersoner att ta vårt ansvar och inte träffa andra än de som vi bor tillsammans med under en begränsad tid. Detta för att få ner smittspridningen så att sjukvården kan klara sitt uppdrag att vårda och rädda liv. Mer om vad som gäller i din region kan du läsa här!

Kulturminister Amanda Lind som också ansvarar för trossamfundets frågor uppmanar troende att inte bara undvika möten i kyrkolokalerna som omfattas av ordningslagen: ”Det gäller även saker som inte omfattas av ordningslagen, såsom möten i hemmet”, skriver kulturminister Amanda Lind till Världen idag. Hon uppmanar samtidigt kyrkorna att inte upphöra med sitt sociala arbete för de ensamma och mest utsatta – det är inte förbjudet!

Många av våra Adventkyrkor runt om i landet har ställt om, även de mindre församlingarna, till digitala möten via zoom och andra konferenstjänster. Här försöker vi redovisa vilka församlingar som erbjuder alternativa mötesplatser på nätet. Ekebyholms Adventkyrka fortsätter att sända både bibeltimma och gudstjänst via AdventistPlay.se för den som inte kan ansluta till någon interaktiv tjänst i sin församling. Ekebyholms sändningar kommer förmodligen att ändra lite karaktär för att inte riskera att de som arbetar med sändningarna riskerar att smitta varandra.

Statsministern har också uttryckt ett tack till alla kyrkor och troende som under den gångna helgen har ägnat sig åt särskild förbön för Sverige och på det sätt covid-19 påverkar samhället och människors liv på olika sätt. VI fortsätter att be för vårt land och för vår värld – främst att människor ska komma till tro på Guds godhet och kärlek och nåd i Jesus Kristus.

Under dessa mörka decemberhelger som normalt brukar fyllas med ljus och förväntan i adventstidens tecken, kommer vi att sända en kort liten hälsning varje helg på Hope Channel Sverige. Vi hoppas från samfundets sida att alla Adventkyrkor och adventister i Sverige ska vara som ljus i mörkret, visa människor på hoppet vi har i Jesus snara återkomst.

Samfundsledningen genom
Rainer Refsbäck missionssekreterare