Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Temadagar

Nationell bönedag
Dela

Nationell bönedag

Många kristna församlingar och individer ägnar söndagen den 22 november till förbön och fasta med anledning av att covid-19-pandemin tilltar i styrka. Som adventister ber vi gärna tillsammans med andra kristna och vi börjar vår förbön redan under sabbaten den 21 november.

21 nov 2020 - 22 nov 2020

”Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare,
ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.”

Psaltaren 95:6-7

Situationen i vår värld och också i vårt land är mycket allvarlig. Pandemin ökar nu igen, nöden och behoven är stora. Låt oss vända oss till Gud i gemensam bön.

Välkommen att vara med när många kristna i Sverige böjer knä, ber och fastar i rop till Gud:

Vi är i behov av 

  • ett stopp för pandemins framfart
  • botemedel för smittan
  • styrka och ork till alla som drabbas
  • tröst till de som sörjer 
  • att fler får en personlig relation till Jesus Kristus

Söndagen den 22/11 uppmanas alla kristna i Sverige att be en dag (och som adventister börjar vi gärna förbönen under sabbaten den 21/11). Du som kan uppmanas också att fasta. När du ber, böj då gärna dina knän. Bönen, fastan och knäfallet är goda kristna vanor som inte automatiserar bönesvar men blir en del i din ärliga bön till den Gud som hör när vi ber.

Gud välsigne dig!

Läs mer och anmäl eventuellt deltagande här: www.nationellbonedag.com