Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Annons

Ny studiehandledning på plats
Dela

Ny studiehandledning på plats

Som utlovat finns nu det skandinaviska komplementet till Bibelstudium tillgängligt.

Som vi skrev i artikeln "Ett skandinaviskt komplement" så görs ett försök under våren att erbjuda en bibelstudiehandledning som ska vara ett stöd för studiegrupper med samtalsfrågor som fokuserar på det goda samtalet med utgångspunkt i några av bibeltexterna för veckans Bibelstudium.

Bibelsamtal finns nu tillgängligt elektroniskt. Det kan också skrivas ut för den som önskar.

Rainer Refsbäck, svensk redaktör för Bibelsamtal.