Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Nu finns material att beställa!

Nu finns marknadsföringsmaterial att beställa för kampanjen "Sprid hopp!" Senast 27 maj måste beställningen göras om man önskar använda materialet under sommaren.

Äntligen kan vi erbjuda församlingarna nytt material som kan användas i församlingens kontaktskapande verksamhet!

I nästa vecka skickas några visningsexemplar av det material som nu finns tillgängligt att beställa gratis (endast frakt tillkommer): en liten budskapsfolder och fyra olika små kort som kan delas med dem man tror kan vara intresserade. Om du är intresserad, se till att kontakta den som tar emot posten i din församling!

Önskas markndasföringsmaterialet innan sommaren så finns två tillfällen att göra beställningen: Senast 6 maj eller senast 27 maj. Vi trycker upp materialet på förfrågan, helt enkelt. Senare beställningar levereras inte förrän efter sommaren.

Du som medlem i församlingen kan läsa mer om hur vi i Sverige utformar detta som vi kallar Sprid hopp!

Rainer Refsbäck missionssekreterare