Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Händer något som är orätt i samfundet?
Dela

Händer något som är orätt i samfundet?

Från 17 december 2023 börjar ”visselblåsarlagen” även gälla exempelvis Adventistsamfundet.

Enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ska privat verksamhet med 50 eller fler anställda från den 17 december 2023 erbjuda en oberoende rapportfunktion till sina anställda och andra som har ett intresse i samfundets verksamhet. Eftersom Adventistsamfundets verksamhet uppfyller lagens krav så finns nu en så kallad visselblåsarfunktion tillgänglig som garanterar att den som rapporterar och önskar följa upp rapporter om missförhållanden kan göra detta anonymt.

Rapportering av missförhållanden som skyddas enligt lag ska vara arbetsrelaterade och ha ett allmänintresse – alltså det ska handla allvarliga missförhållanden där det finns ett legitimt intresse för allmänheten eller samhället att missförhållandena uppdagas och åtgärdas. Det handlar alltså inte om en kanal där man framför personliga klagomål eller kritik i allmänhet.

Eftersom lagar som visselblåsarlagen är en del i en global strävan efter att motverka korrumption så har även Adventistsamfundets generalkonferens vidtagit liknande åtgärder för att säkerställa att missförhållanden kan rapporteras anonymt. Därför har generalkonferensen upphandlat ett internationellt etablerat rapportsystem som även alla unioner och samfundsinstitutioner kan använda utan kostnad och som möter alla krav på integritetsskydd som ställs bl.a. inom EU. Adventistsamfundet i Sverige har nu anslutit sig till denna tjänst.

Om du ser att det förekommer ett allvarligt missförhållande inom samfundet (exempelvis att lagar och regler inte följs eller att någon utnyttjar sin ställning på ett oriktigt sätt) och du hör till de kategorier av personer som har rätt till skydd när du rapporterar missförhållanden, så hittar du mer information om och länkar till visselblåsarfunktionen längst ner på alla sidor i adventist.se.

Rainer Refsbäck missionssekreterare