Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Divisionsstyrelsen kommenterar generalkonferensens varning
Dela

Divisionsstyrelsen kommenterar generalkonferensens varning

På fredagen den 22 november röstade den Transeuropeiska divisionens (TED) styrelse för att "stödja de skandinaviska unionernas engagemang för missionsuppdraget och uttrycka ett gemensamt yrkande om solidaritet med ledarna för de tre unionerna i deras strävan att finna det bästa sättet att ta itu med denna viktiga fråga.”

Förslaget, som presenterades av Tamás Ócsai, ordförande för den ungerska unionen, antogs med en överväldigande majoritet. Med stöd av alla unioner var syftet att visa deltagande och stöd för de danska, norska och svenska unionerna som fick en offentlig varning av generalkonferensstyrelsens årsmöte i oktober 2019. Det beslutet menade  att de "har vidtagit åtgärder som inte är i harmoni med regelverket för och tillämpningen av pastorsbehörigheter."

I praktiken har unionsmötena eller samfundsstyrelserna i alla tre skandinaviska unionerna fattat beslut att endast ge den lägre behörigheten ”commissioned” till alla pastorer i Norge och Sverige, oavsett kön, och att inte för närvarande ordinera någon pastor, oavsett kön. I Danmark gäller detta endast nya pastorer sedan 2015.

Mot bakgrund av de skandinaviska ländernas mycket jämställda livsstil är unionerna bekymrade över att samfundets rådande ordning för män och kvinnor i pastorstjänst stört samfundets förmåga både bland de unga och den bredare allmänheten att bedriva effektiv mission eftersom frågor om jämlikhet i regionen ses som extremt viktiga. De menar att deras tillvägagångssätt är ett tillfälligt sätt att respektera beslutet i  San Antonio 2015 beträffande ordination av kvinnor tills världskyrkan kan finna en långsiktig lösning, samtidigt som de lever i harmoni med deras samvete och möjliggör mission i den omgivande kulturen.

Beslutet i divisionsstyrelsen följd på en sammanfattning av processen som pågått sedan det senaste årsmötet i divisionsstyrelsen, diskussioner och uttalanden från ledamöterna, ett svar från generalkonferensordföranden Ted Wilson och slutligen förslaget som lades fram av den ungerska unionen.

Generalkonferensens svar

Pastor Wilson svarade på de olika kommentarerna i ett försök att förklara bakgrunden till beslutet i generalkonferensstyrelsen.

”Ni är en del av kyrkofamiljen och vi respekterar er", sa Wilson, "men vi är en mycket stor familj." Han betonade att ”de skandinaviska unionernas beslut, trots att de kommer av en uppriktig övertygelse, strider mot avsikten med beslutet i San Antonio 2015.” Han betonade hur världskyrkan fungerar och sa: ”Vi måste arbeta tillsammans, annars fragmenterar vi. Vi måste ha en kollegial respekt för det vi beslutar.”

Divisionen possitivt inställd till mission

Raafat Kamal, divisionens ordförande och mötesordförande, erkände att divisionen för närvarande navigerar på "outforskad mark" men konstaterade att trots detta visar rapporterna som avhandlades under de fem dagarna med all tydlighet att missionsuppdraget är levande i Europa.

Rapporterna inkluderade en återblick på missionen under divisionens 90-åriga historia, en mängd videorapporter från unionerna och det ökande antalet missionsinriktade nyhetsartiklarna på divisionens webbplats.

Till stöd för den ungerska unionens förslag konstaterar Kamal att missionsutmaningarna inte är nya för divisionen. Till exempel har de senaste åren lett fram till en återförening av en splittrad kyrka i Ungern. Det krävde känslighet, lyssnande, bön och engagemang men har lett till enhet och tillväxt.

Kamal säger: ”Med samma verktyg och med det solidariska beslutet som fattades på fredagen kommer divisionen att fortsätta söka liknande, positiva sätt att gå vidare med missionsuppdraget i den Transeuropeiska divisionens sammanhang av varierande kulturer och känsligheter.”

Victor Hulbert, TEDNews