Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Den svenska unionen har fått en varning

Under tisdagskvällen svensk tid beslutade generalkonferensstyrelsen under sitt årsmöte att ge bl.a. den svenska unionen en varning. Detta för att både samfundsstyrelsen och unionsmötet valt att så långt det är möjligt inom samfundets internationella regelverk jämställa pastorskåren i Sverige.

Förhandlingarna kring påföljder för unioner som inte anses följa regelverket påbörjades ca en timma in i sändningen. Efter att förslaget har lästs upp får först de fyra unioner som ska få en varning möjlighet att för första gången bemöta denna åtgärd. Den svenska unionens missionsföreståndare Bobby Sjölander är den andra unionsledaren som gör ett inlägg i debatten 1:19:50. Tidigare generalkonferensordförande Jan Paulsen gör ett inlägg vid 1:54:40.

 

Sedan generalkonferensstyrelsen i oktober 2018 fattade beslut om påföljder för unioner som inte följer generalkonferensens regler kring ordination och behörighet för pastorer, har den svenska unionen granskats och bedömts gå utanför regelverket. Även den norska, danska och nordtyska unionen föreslogs få en varning därför att man vänt ryggen till ordination och istället valt att ge sina pastorer den lägre behörigheten som både kvinnor och män kan ha enligt reglerna. I den svenska unionen har vi valt att ge även tidigare ordinerade pastorer den lägre behörigheten, vilket i generalkonferensens tycke är att gå för långt. Det är en tolkningsfråga om vi är utanför regelverket eller inte. Men en sak är tydlig, generalkonferensledningen är klar över sin tolkning. Den danska unionen som inte på något sätt går emot regelverket får trots det en varning, eftersom man sedan några år endast ger den lägre behörigheten till nya pastorer medan tidigare ordinerade pastorer behåller sin behörighet. Så för att undvika denna varning räcker det alltså inte att hålla sig inom regelverket i en fråga som handlar om kvinnors och mäns jämställdhet i Herrens tjänst.

Trots att generalkonferensledningen med stor övertygelse 2018 drev igenom en process med påföljder och som skulle bestå av dialog och möjlighet till skriftliga förklaringar, valde generalkonferensledningen att frångå sina egna regler, eftersom det inte gick tillräckligt fort. Istället för dialog har man rundat divisionens roll i processen och föreslagit att den svenska unionen ska varnas utan att divisionen rekommenderat det och utan att unionen fått reagera på den föreslagna påföljden. Att unionen skulle få en varning blev en överraskning som avslöjades när förslaget delades ut kvällen innan beslut skulle fattas.

Missionsföreståndare Bobby Sjölander ifrågasatte att generalkonferensledningen inte har fullföljt den process som röstades igenom förra året och som då var så viktig. Mötesordföranden och generalkonferensledaren Ted Wilson menade att allt bygger på missuppfattningar om beslutet. Generalkonferensen har inför årsmötet valt att använda den process som redan fanns sedan tidigare, utan att informera unionerna under granskning.

Efter en lång debatt, där ytterligare någon union frågade sig varför inte de var på förslag att varnas, beslutade årsmötet att utfärda varningen till ovan nämnda unioner. Varningen stöddes av 164 röster mot 124. Dock vet ingen idagsläget vad en varning i praktiken innebär. Enligt generalkonferensordföranden Ted Wilson själv, har den inte någon nämnvärd betydelse och är endast att betrakta som en upplysning till unionen och medlemmarna att man inte följer regelverket.

 

Två nordamerikanska unionsledare, föreståndarna för unionerna Pacific och Columbia, föreslogs få en offentlig tillrättavisning därför att de representerar unioner som i sina årsmöten beslutat att ordinera kvinnliga pastorer. I beslutet från 2018 om påföljdsprocessen, skulle en offentlig tillrättavisning föregå av en varning. Men generalkonferensledningen frångick även här sitt regelverk. Dock valde generalkonferensstyrelsen med stor majoritet att ändra förslaget till att dessa unionsledare inte skulle tillrättavisas utan att unionerna skulle få en varning liksom de övriga fyra. Förslaget stöddes av 190 och 94 motröster.

Denna påskyndade utveckling kan ha att göra med att det nästa sommar är generalförsamling i Indianapolis och att denna fråga som varit så viktig för generalkonferensledningen måste nå någon form av avslut och resultat. Vi får be att detta är ett avslut och att en ny generalkonferensadministration kan tänkas hantera frågan på ett mer enande och fruktbart sätt. Men det får vi lägga i Herrens händer, liksom hans verk här i Sverige.

Rainer Refsbäck
Missionssekreterare