Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Dela

Vad händer nu med biståndet?

Det har en längre tid varit oroliga tider för svenska biståndsorganisationer som förmedlat biståndsmedel från Sida. Den 15 mars meddelade Sida överraskande att man avbryter alla avtal i förtid. Detta oroar givetvis ADRA Sverige och många andra biståndsorganisationer.

Civilsamhällesorganisationer har under en längre tid kritiserat regeringens planer på att förändra biståndet i grunden. Först sänkte regeringen biståndet från 1 procent av BNP till 0,8 procent. Därefter höjde man egeninsatsen från 5 procent till 20, men fick backa till 10 procent. För knappt en månad sedan gav regeringen Sida i uppdrag att utreda hur biståndet kan organiseras så att Sida skickar bistånd direkt till de drygt 2000 mottagarorganisationer i de länder där biståndet är tänkt att användas.
På så sätt vill man runda de s.k. strategiska partnerorganisationerna i Sverige som idag förmedlar biståndet via svenska biståndsorganisationer med partners i mottagarländerna. En sådan partnerorganisation är Svenska missionsrådet (SMR) varifrån ADRA Sverige får huvuddelen av de biståndsmedel man förmedlar till ADRA-partners i andra länder.

Men innan utredningen är klar meddelade Sida för några dagar sedan att man avbryter alla biståndsavtal i förtid, från 31 december 2024. Biståndssverige är i chock. I mitten av maj är sedan tanken att hoppfulla biståndsorganisationer ska kunna ansöka om att bli partners direkt med Sida. Sedan får man vänta på besked till oktober om att bli godkända som partners och hoppas på ny projektfinansiering från 1 januari 2025.

Det finns en risk med att Sida byter de relativt få strategiska partnerorganisationerna som idag organiserar mycket av biståndet och har uppbyggda relationer till att hantera hundratals ansökningar om partnerskap. Det kan bli en ohanterlig situation som gör att mindre men effektiva aktörer tappas bort.

– Vilken chans har ADRA Sverige i en situation där hundratals organisationer ska kämpa om ett partnerskap med Sida? frågar sig Siri Bjerkan Karlsson som är direktor för ADRA Sverige. Särskilt då ingen ännu vet vad som kommer att premieras i en ansökan och vad Sida tycker är viktigt.

ADRA Sverige är en liten aktör i Sverige men som tillsammans med sina 13 partnerkontor stödjer 1,5 miljoner människor genom olika projekt. Lägg där till biståndspersonal och fältarbetare som genomför projekten och ser till att hjälpen når fram.

ADRA Sveriges avtal med Sida via SMR var tänkta att löpa ut den 31 december 2026. Nu måste man fokusera på hur man ska avveckla pågående projekt istället för ägna tiden åt att tänka utveckling och framtid.

– Allt måste läggas på is om inte ADRA Sverige lyckas få ett partnerskap med Sida, befarar Siri och uppmanar till förbön inte bara för ADRA Sverige, utan för alla ADRA-kontor i samarbetsländerna, fältarbetarna och alla de människor som de hjälper.

Just nu är många frågor obesvarade. ADRA Sverige hoppas snart få större klarhet kring konsekvenserna liksom kanske även nya möjligheter. Denna text kan därför komma att uppdateras de närmaste veckorna.

Rainer Refsbäck missionsskreterare