Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Bibeltimman

Dela

Bibeltimman - År D - Kvartal 2 (2023: april, maj, juni)

Bibeltimman. Material för tweens.

Kvartal 2.

Detta kvartal är baserat på tiden för de första kristna, lärjungarna och Paulus liv från apostlargärningarna.

Vi anvädner veckonummer för att ni ska veta vilket material ni ska användar när.