Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Bibeltimman

Dela

Bibeltimman - År C - Kvartal 4 (2026: oktober, november, december)

Bibeltimman. Material för tweens.

Kvartal 3:

År C är baserat på berättelser från Gamla Testamentet. Detta kvartal fokuserar vi på israeliternas fångeskap och återvändandet till Israel. Materialet är veckobaserat så C42 är gjort för v 42 till exempel.  Vi lägger upp titlarna på varje vecka så att ni kan få en förståelse för vad materialet kommer att handla om. Det finns ett speciellt studium för jul och det handlar om profetiorna om Jesus födelse som finns i gamla testamentet.